LINIA VERDE 0-8005-5005

Audit energetic

Audit energetic

 

Odată cu aprobarea Legii nr. 139/2018, țara noastră a transpus în legislația națională Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, prin crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea și îmbunătățirea eficienței energetice, inclusiv prin punerea la dispoziția tuturor consumatorilor finali a auditurilor energetice calitative efectuate de către auditori energetici calificați. Astfel, în vederea calificării auditorilor energetici, a fost elaborat Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 10.09.2020 (HG 676/2020).  Auditorii energetici pot fi calificați și înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici pentru una sau mai multe categorii, după cum urmează:

  • Clădiri - pentru orice clădire încălzită / răcită, inclusiv iluminatul public;

  • Industrie - pentru orice proces industrial, inclusiv cele legate de activități din agricultură și silvicultură;

  • Transport - pentru orice tip și formă de vehicul.

 

Registrul auditorilor energetici

Lista auditelor energetice supuse verificării calității anuale prin Ordinul nr. 182 RU din 31 iulie 2023

Lista auditurilor energetice supuse verificării calității anuale aprobată prin Ordinul nr. 10/AB din 16 aprilie 2024

Ghid privind elaborarea auditului energetic în clădiri

Calificarea auditorilor energetici

Calificarea auditorilor energetici autorizați anterior până la intrarea în vigoare a HG 676/2020

 

Modelele/șabloanele Rapoartelor de audit energetic și Cerințelor minime pentru auditurile energetice aferente următoarelor categorii:

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31