LINIA VERDE 0-8005-5005

Capacități instalate

Capacități instalate

 

Capacitățile de producere a energiei electrice din surse de energie regenerabile înregistrează o creștere semnificativă în Republica Moldova.

 

Potrivit datelor din oficiu disponibile ale Centrului Național pentru Energie Durabilă, capacitățile instalate de producere a energiei electrice prin intermediul  centralelor electrice ce valorifică surse regenerabile de energie (centrale electrice fotovoltaice, eoliene, hidroelectrice și în cogenerare pe biogaz), au crescut de 5 ori din anul 2018.

  

Tabelul 1. Capacitățile SER existente de producere a energiei electrice (în ianuarie 2024)

#

Sursa/ Tehnologia

Puterea instalată, [MW]

EE*

1.

Centrală hidro-electrică

16,75

2.

Centrale electrice fotovoltaice /PV/, inclusiv contorizarea netă

200,61

3.

Centrale electrice eoliene

122,53

4.

Centrale electrice în cogenerare pe biogaz

6,87

TOTAL

346,76

Notă: * - capacități instalate pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie, date din oficiu CNED

 

Astfel, la finele anului 2023, puterea totală instalată constituia 346,76 MW, față de 61,6 MW la finele anului 2018. De menționat că doar pe parcursul unui an, 140 MW de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile au fost instalate. 

 

Mai mult de jumătate din totalul capacităților de generare a energiei electrice din surse de energie regenerabile revin centralelor electrice fotovoltaice, inclusiv contorizarea netă (57,8 %), urmate de centralele electrice eoliene, cu 35,4 %, centralele hidroelectrice cu 4,8 % din capacități și centralele electrice în cogenerare pe biogaz cu o pondere de 2 %.

 

 

 

Figura 1. Structura capacităților SER de producere a energiei electrice (în ianuarie 2024)

 

Instalațiile fotovoltaice au înregistrat un salt semnificativ în evoluția capacităților de producere a energiei electrice  – de peste 40 de ori în 6 ani. Astfel, capacitățile de producere a energiei electrice prin intermediul instalațiilor fotovoltaice, inclusiv contorizarea netă, au crescut de la 4,56 MW, în anul 2018, la 200,61 MW în 2023.

 

Figura 2. Evoluția capacităților SER instalate în Republica Moldova (în perioada 2018-2023), kW

 

Mecanismul de sprijin Contorizarea netă, valabil până în ianuarie 2024 și înlocuit cu Facturarea netă, permitea consumatorilor, persoane fizice sau juridice, care dețin în proprietate centrale electrice pentru consum propriu să livreze în rețea surplusul  de energie produsă, astfel acesta a jucat un rol semnificativ în evoluția energiei produse de instalațiile fotovoltaice în Republica Moldova, la sfârșitul anului 2023, fiind înregistrați 5051 de beneficiari, număr cumulativ pentru perioada 2018-2023, cu o putere totală cumulativă de 115,3 MW, ceea ce constituie mai mult de 50 % din capacitățile de producere a energiei electrice prin intermediul instalațiilor fotovoltaice. De menționat că la finele anului 2018 erau doar 57 de beneficiari ai mecanismului de contorizare netă, cu o capacitate cumulativă de 542,3 kW.

  

Implementarea mecanismului de Contorizare netă și tranziția către Facturarea netă

 

Capacitatea de producere a energiei electrice prin intermediul instalațiilor eoliene a crescut de mai mult de 3 ori – de la 35,6 MW în 2018 la 122,5 MW în 2023. Totodată, capacitatea de producere a energiei electrice prin intermediul centralelor electrice în cogenerare pe biogaz și hidro nu au identificat evoluții majore pe parcursul ultimilor 5 ani, în mare parte datorită costurilor investiționale sporite și duratei mari de recuperare a investiției, în 2023 fiind 6,8 MW capacitățile de producere a energiei electrice prin intermediul instalațiilor de biogaz și 16,75 MW de hidro.

 

Implementarea mecanismului de Facturare netă

 

 

 

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31