LINIA VERDE 0-8005-5005

Mecanisme de sprijin

Mecanisme de sprijin

 

Statul stimulează dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile prin mecanisme de sprijin definite în Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Aceste scheme de sprijin au fost introduse pentru a stimula dezvoltarea sectorului energiei regenerabile în Republica Moldova (Legea nr. 10 din 26.02.2016) și pentru a oferi producătorilor oportunități mai atractive de valorificare a energiei electrice produse din surse regenerabile.

 

Facturare netă – schemă de sprijin care începând cu 1 ianuarie 2024, a venit să înlocuiască mecanismul de contorizare netă, schema de sprijin care viza consumatorul final, deținător al centralei electrice cu o putere instalată de până la 200 kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul de energie electrică conform legii, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu și este în drept să livreze în rețeaua electrică surplusul de energie electrică produsă.

Acest nou mecanism continuă să încurajeze producția și consumul local de energie din surse regenerabile, oferind prosumatorilor (consumator final care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca sau comercializa energia electrică din surse regenerabile produsă, cu condiția că, în cazul unui prosumator noncasnic de energie electrică din surse regenerabile, aceste activități nu constituie activitatea sa comercială sau profesională de bază) posibilitatea de a gestiona surplusul de energie și de a-și compensa consumul de energie electrică într-un mod sustenabil.

În esență, acest mecanism permite prosumatorilor să genereze energie electrică din surse regenerabile și să consume energia produsă direct în propria locuință sau afacere. Surplusul de energie este transferat în rețeaua electrică, fiind înregistrat ca un credit monetar în contul prosumatorului. Soldul monetar, rezultat din diferența între energia electrică livrată în rețea și cea consumată este gestionat lunar sau anual. Acest sold permite prosumatorilor să își utilizeze creditul pentru a compensa facturile ulterioare pentru energia procurată din rețea sau pentru a solicita plata în numerar a soldului pozitiv.

Capacitatea totală instalată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru respectivul loc de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW. Operatorul sistemului de distribuție poate limita capacitatea totală a centralei electrice în anumite zone din cauza limitărilor tehnice din rețeaua electrică în zonele respective, de asemenea, poate limita cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale de timp. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică monitorizează aceste cazuri și acțiunile întreprinse de operatorii de sistem în vederea soluționării acestor limitări și este responsabilă de soluționarea litigiilor dintre operatorii de sistem și prosumatori.

 

 

Preț fix – schemă de sprijin stabilită în cadrul licitației pentru oferirea statutului de producător eligibil, pentru producătorul care deține sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată mai mare decât limita de capacitate stabilită de către Guvern. Limita de capacitate descrisă mai sus este valabilă și în acest caz.

Astfel, toți investitorii mari, vor fi invitați să-și depună ofertele în cadrul unor licitații anunțate de către o comisie guvernamentală creată în acest sens. Competiția asigurată între investitorii respectivi ar asigura obținerea celui mai mic preț la energia electrică produsă prin valorificarea surselor regenerabile de energie. Despre calendarul licitațiilor, vedeți pe link: https://energie.gov.md/ro/content/calendarul-indicativ-cu-privire-la-pasii-urmatori-pentru-organizarea-primelor-licitatii

 

Tarif fix – schemă de suport de care pot beneficia producătorii eligibili care dețin sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată ce nu depășește limita de capacitate stabilită de către Guvern, dar care nu este mai mică de 10 kilowați. Mai multe informații privind tariful fix le găsiți în  Ghidul ,,Vrei să vinzi energie verde în rețea la un tarif garantat?"

Schema respectivă de sprijin vizează producătorii mici, care intenționează să investească în puteri de până la o anumită limită aprobată de către Guvern prin Hotărârea  Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile Nr. 401 din 08.12.2021.

Pentru a beneficia de această schemă de sprijin, întreprinzătorilor individuali și persoanelor juridice înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova care dețin sau urmează să dețină centrale electrice care produc energie electrică din surse regenerabile, cu puterea cumulată ce nu depășește limita de capacitate stabilită, pentru care se aplică tariful fix la energie electrică produsă din surse regenerabile, urmează să-și confirme statutul de producător eligibil în baza Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 251/2019 și modificat ulterior prin Hotărârea ANRE Nr. 329/2021. Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil are drept scop stabilirea procedurilor și cerințelor transparente şi nediscriminatorii ce se aplică la confirmarea și retragerea statutului de producător eligibil.

 

Contorizare netă (pentru instalații de până la 200 kW) -  Acest mecanism permite producătorilor de energie să furnizeze excesul de energie electrică în rețea, obținând o compensare pentru consumul propriu cu surplusul produs.

Mecanismul de contorizare netă permite deținătorilor de centrale electrice cu o capacitate de până la 200 kW să producă energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu și să livreze surplusul de energie în rețeaua electrică. Acest surplus de energie poate fi ulterior utilizat pentru a acoperi consumul de energie electrică în perioade în care producția proprie nu este suficientă.

Pentru a beneficia de acest mecanism, consumatorul final trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi producerea energiei din surse regenerabile, conectarea la rețeaua electrică și deținerea unei centrale cu o putere instalată de până la 200 kW. Beneficiarii de contorizare netă sunt selectați în baza principiului "primul venit - primul servit" și sunt limitați la o capacitate instalată totală care nu depășește 10% din valoarea sarcinii maxime a operatorului de distribuție înregistrată în anul precedent.

Menționăm că solicitanții de a beneficia de mecanismul de sprijin contorizare netă au putut să o facă până la 31 decembrie 2023. Facilitățile mecanismului pentru acești beneficiari sunt valabile până în 31 decembrie 2027, în urma modificărilor recente la Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

 

 

Link-uri utile:

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31