LINIA VERDE 0-8005-5005

Surse de energie regenerabilă

Surse de energie regenerabilă

 

 

Energie din surse regenerabile – energie obținută prin valorificarea surselor ne fosile regenerabile, respectiv,  energia eoliană, energia solară, energia aerotermală, energia geotermală, energia hidrotermală și cea a oceanelor, energia hidroelectrică, biomasa, biogazul, gazul de fermentare a deșeurilor (gazul de depozit) și gazul provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate. 

 

Republica Moldova are ca țintă atingerea cotei de 27% de consum de energie regenerabilă în mixul de energie electrică până în 2030. Acest obiectiv este susținut prin documente de politici precum proiectul Strategiei energetice până în 2050, Planul Național Integrat pentru Energie și Climă, precum și modificarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (legea SER).

 

Prin încurajarea investițiilor în surse regenerabile, Republica Moldova ar putea reduce dependența de resursele energetice importate și crește în același timp consumul de resurse energetice interne. Cele mai promițătoare surse de energie regenerabilă sunt energia solară, energia eoliană și hidroenergia.

 

Energia solară: Republica Moldova are un potențial crescut pentru valorificarea energiei solare datorită poziției geografice și a condițiilor climatice. Potențialul mediu anual al energiei solare este estimat la 1200-1400 kWh/m2, ceea ce face posibilă dezvoltarea unei capacități mari de producție de energie solară. Energia fotovoltaică solară ar putea furniza până la 4,5 GW de capacitate.

 

Energia eoliană: Aproape întreaga țară are locații favorabile pentru investiții în energia eoliană. La o înălțime de 100 m, suprafața teritoriului cu viteze ale vântului cuprinse între 5-8 m/s este de aproximativ 33,240 km2, ceea ce reprezintă 98,7% din teritoriul țării. Potențialul de producție de energie electrică din surse eoliene competitive din punct de vedere al costurilor poate ajunge până la 21 GW.

 

Hidroenergia: Republica Moldova dispune de hidrocentrala Costești-Stânca, iar cantitatea de energie electrică produsă contribuie la reducerea dependenței de combustibilii fosili. Potențialul hidroenergiei în Moldova include și posibilitatea de construire a unor noi hidrocentrale. Se estimează că pot fi dezvoltate centrale hidroelectrice de acumulare prin pompare cu o putere de până la 100 MW.

 

Biomasa: Republica Moldova are un potențial semnificativ de biomasa, utilizată în principal în mod tradițional ca lemn de foc și deșeuri agricole. Investițiile în centrale electrice care utilizează biomasa ar putea aduce beneficii considerabile. Se estimează că până în 2030 ar putea fi instalate circa 400 MW de centrale pe biogaz produs din deșeuri agricole, animaliere, industriale și menajere.

 

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31