LINIA VERDE 0-8005-5005

Despre CNED

Despre CNED

 

CNED activează în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Hotărârea Guvernului Nr. 1060 din 21.12.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă și alte acte normative. De asemenea, se conduce de legile și hotărârile Parlamentului, decretele Președintelui, ordonanțele, hotărârile și dispozițiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova.

 

Domenii de activitate:

eficiența energetică;

valorificarea surselor de energie regenerabilă;

asistență financiară pentru implementarea proiectelor/programelor.

 

Centrul are un rol esențial în implementarea politicii energetice a statului, acționând în conformitate cu legislația specifică pentru a promova eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie. Funcțiile sale extinse acoperă diverse aspecte ale acestor domenii și includ:

 

 

Eficiența Energetică:

Asistență în elaborarea și monitorizarea actelor normative referitoare la eficiența energetică.

Furnizarea de sprijin pentru implementarea cerințelor minime de performanță energetică.

Evaluarea potențialului de îmbunătățire a eficienței energetice în țară, comparativ cu statele din Uniunea Europeană, la intervale regulate.

Dezvoltarea și menținerea Sistemului Informațional Național în domeniul eficienței energetice.

Crearea și administrarea Registrului electronic al evaluatorilor energetici și al certificatelor de performanță energetică.

 

 

Surse Regenerabile de Energie:

Asistență în elaborarea și monitorizarea actelor normative pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Dezvoltarea de programe de informare publică despre beneficiile și implementarea eficientă a energiei din surse regenerabile.

Sprijinirea consumatorilor și profesioniștilor din domeniu prin furnizarea de asistență consultativă și informații relevante.

Implementarea sistemului de calificare și înregistrare a instalatorilor și aprofundarea utilizării surselor regenerabile în proiectele de infrastructură.

 

 

Gestionarea Resurselor Financiare:

Identificarea și gestionarea resurselor financiare pentru proiecte în eficiența energetică și surse regenerabile de energie.

Finanțarea directă sau cofinanțarea proiectelor, inclusiv programelor de informare și proiectelor-pilot.

Dezvoltarea programelor de finanțare, combinând resurse financiare din surse externe, bugetul de stat și schemele de obligații în domeniul eficienței energetice.

 

 

Colaborare și Dezvoltare:

Colaborarea cu diverse organizații internaționale și naționale pentru promovarea eficienței energetice.

Organizarea de evenimente, seminare, și expoziții pentru promovarea cunoștințelor și a inovațiilor în domeniul energiei.

Atragerea de experți și resurse externe pentru a îmbunătăți abordarea și implementarea politicilor energetice.

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31